Medlemskap

Som aktivt medlem får du:


  • Hjelp og veiledning i TICA

  • 1 stemme under generalforsamling.

  • Gratis annonse på klubbens hjemmeside for oppdrettere.

  • Mulighet til å bli valgt inn i styret.

500Kr

Støttemedlem

Vi er en ny startet klubb og trenger den hjelpen vi kan få, bli med å støtt oss.

250kr

Familiemedlemskap

Gjelder medlemmer i samme husstand.

For å få familiemedlemskap må minst et medlem av husstanden være hovedmedlem i Freyas Cats.

Familiemedlemskap kan ikke stemme på generalforsamling, men har ellers samme rettigheter som hovedmedlem.

Ved familiemedlemskap skal navn på hovedmedlem oppgis.

200kr

Scan koden å betal med vipps eller søk opp Freyas Cats på vipps.

Kontonummer: 1506.86.80511


HUSK å skriv inn ditt navn og telefonnummer i meldingsruten.

Aktivt medlemskap
Støttemedlem
Familiemedlemskap
 
 
 
 
 
 
 
Ja
Nei
 
Ja
Nei
 
 

Medlemskapet er gyldig fra den datoen kontigenten er registrert på vår konto.

Foto: Hege Raklev