Etiske regler

Alle medlemmer av Freyas Cats er forpliktet til å følge disse reglene.

Ved overtredelser vil styret ilegge disiplinærtiltak i forhold til omfanget av overtredelsen, jf. klubbens vedtekter §2

1. Et medlem skal til en hver tid sørge for at alle katter under medlemmets kontroll oppbevares på riktig måte.

Helse og velferd til hver enkelt katt og kattunge må være det viktigste for hvert medlem.

Kattene skal ha kattefôr av høy kvalitet og friskt vann tilgjengelig hele døgnet og få riktig veterinær hjelp, når det er nødvendig.


2. Medlemmer oppfordres til å holde god hygiene, mat-skålene, katte-doene osv. Må holdes rent.

Kattene skal ha tilgang til steder de kan ligge, og plasser de kan ligge uten å bli forstyrret.


3. Medlemmer skal sørge for at kattene har leker, klatretrær og lignende.

Hver enkelt katt og kattunge trenger daglig, individuell kjærlighet og oppmerksomhet.


4. Kattene må ha tilstrekkelig med plass til å boltre seg på, og bør leve som en del av familien.

Oppbevare katter i bur til daglig er ikke tillatt.

Temperaturen skal være passende og skal kunne reguleres etter behov.


5. Katter skal vaksineres regelmessig i henhold til veterinærenes anbefalinger.

Ved syke katter og kattunger skal veterinær konsulteres.

Det må tas nødvendige forhåndsregler for å begrense og unngå spredning av virus og bakteriesykdommer.


6. Betingelser for salg av katter og kattunger:


a) Medlemmet skal garantere at katten er frisk og rask på salgstidspunktet.


b) Medlemmet skal være ærlig og informere om kattens personlighet og helse, samt gi tilleggsopplysninger som er viktige for kjøper.


c) Medlemmet skal utarbeide en skriftlig salgsavtale, som beskriver alle

salgsvilkårene, og overholde denne avtalen.


d) Medlemmet bør oppfordre kjøper til å oppsøke egen veterinær så raskt som mulig etter kjøpet, for å bekrefte kattens gode helse.


e) Medlemmet kan ikke utlevere katten før den er vaksinert minst én gang mot panleukopeni ("kattesyken"), rhinotracheitis (herpes) og calici ("katteinfluensa").


f) Dersom kattungen overleveres kjøper før re-vaksinering, skal det fremgå av salgsavtalen at kjøper plikter å få kattungen re-vaksinert slik at den er forskriftmessig dekket.


g) Medlemmet kan ikke overlevere kattungen før den er minst 12 uker gammel og det anbefales å få kattunger kastrert før overlevering til ny eier.

Alternativt kan medlemmet angi i kjøpskontrakten at katten skal kastreres senest ved 6 måneders alder.


h) Medlemmer må prioritere ansvarlige og kjærlige hjem for kattungene sine.


i) Medlemmer anbefales sterkt og microchipe og forsikre alle katter.


j) Medlemmet må registrere katten i minst én anerkjent forening (Freyas Cats, TICA, CFA, FIFe, GCCF, WCF), og skal utlevere kattens papirer i henhold til foreningens regler.


7. Et medlem skal kun avle med den hensikt å opprettholde og/eller forbedre standarden til rasen og helsen og kattenes velferd med hensyn til følgende:


a) Ved å strebe etter å eliminere arvelige sykdommer innenfor deres katter og deres rase.


b) At helse, fysisk velferd og form for funksjonen til katter er av største betydning, og at et medlem skal gjøre enhver rimelig innsats for å sikre at katter avlet av dem ikke lider av enhver lidelse som hindrer synet, pusten eller evne til å bevege seg fritt eller noe annet skadelig for deres komfort og velvære.


c) Nøye registrering av helse, stamtavler, vaksinasjoner og paringer anbefales.


8. Det skal ikke foretas parringer mellom søsken, far/datter, mor/sønn eller tilsvarende.

Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavlsgrad bør unngås.

Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle.

Ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 3-5 generasjoner.


9. Det skal tas forhåndsregler for at ikke upassende parringer oppstår.


10. Drektige hunnkatter (ammende hunnkatter og deres kull) kan holdes individuelt eller i par.


11. Medlemmet skal sørge for at hunnkatter får kull med intervaller som er

rimelige i forhold til helse.

Det anbefales ikke at en hunnkatt får mer enn 3 kull på 24 måneder, det anbefales at det er 8 måneder mellom hvert kull.

Det anbefales at en hunnkatt er minst 10-12 måneder gammel før den inngår i avl.

Alle avtaler mellom kjøpere, selgere og fôrvert-hjem, vedrørende katter, kattunger, avls-tjenester må være skriftlig.


12. Medlemmer kan ikke selge eller gi bort fertile katter til bakgårsavlere eller lignende, og kan ikke selge eller overlate katter til forsøks-bruk.

Det er ikke tillatt å selge katter eller avls-tjenester på auksjon.

Det er ikke tillatt å selge avlsdyr eller tilby paringer til en uregistrert oppdretter.


13. Ved opprettelse av stamtavle fra Freyas Cats skal klubbens etiske regler og stamtavle regler følges, ellers vil dette medføre stopp for utarbeidelse av stamtavler og evt. utestengelse på neste generalforsamling.

En evt slutt på utstedelse av stamtavler må vedtas av et flertall i styret.


14. Medlemmene forventes å ha en positiv oppførsel som setter seg selv,

katteklubben Freyas Cats og TICA i et godt lys.

Snakk om klubben og/eller dens medlemmer bør være positiv, det bør være rettet mot at hver uenighet tas personlig og ikke offentlig på for eksempel sosiale medier.


15. Utstillingsresultater kommer i andre rekke i forhold til kattenes helse og velferd, og i forhold til å opprettholde et positivt miljø mellom katte elskere.

Om du er utstiller eller publikummer, må du forholde deg til de fastsatte reglene for utstillinger.